اولین سامانه نیازمندی های فنی کشور

اخطار های پکیج ایران رادیاتور آنالوگ

در پکیج های دیواری ممکن است بر اثر مشکلاتی از قبیل خرابی قطعات و مشکلات ناشی از استفاده ، برخی از عملکرد های آن با مشکل مواجه شود ،و این مشکل ها از طریق کد های خطا یا ارور برای شما نمایش داده میشوند. کد خطاهای پکیج یا همان ارور های پکیج در دستگاه های […]