اولین سامانه نیازمندی های فنی کشور

اخطار یا ارور های پکیج ایران رادیاتور سری L دیجیتال

اخطار یا ارور های پکیج ایران رادیاتور سری L دیجیتال در پکیج های دیواری ممکن است بر اثر مشکلاتی از قبیل خرابی قطعات و مشکلات ناشی از استفاده ، برخی از عملکرد های آن با مشکل مواجه شود ،و این مشکل ها از طریق کد های خطا یا ارور برای شما نمایش داده میشوند. کد […]